Μια νέα δυνατότητα εισήχθη στο Word 2013 που σας επιτρέπει να συμπτύξετε μέρη του εγγράφου σας και να τα επεκτείνετε όταν θέλετε να προβάλετε ξανά αυτό το περιεχόμενο. Αυτή η δυνατότητα διευκολύνει την εύρεση και προβολή μόνο όσων θέλετε.ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Χρησιμοποιήσαμε το Word 2013 για να επεξηγήσουμε αυτήν τη δυνατότητα.

Για να το κάνετε αυτό, πρέπει να χρησιμοποιήσετε τα στυλ επικεφαλίδων στο Word για να μορφοποιήσετε τις επικεφαλίδες στο έγγραφό σας. Όταν μετακινείτε το ποντίκι πάνω από το κενό στα αριστερά μιας επικεφαλίδας, εμφανίζεται ένα δεξί βέλος. Όταν κάνετε κλικ στο βέλος, το κείμενο κάτω από την επικεφαλίδα κρύβεται.

Το περιεχόμενο κάτω από την επικεφαλίδα συμπτύσσεται και εμφανίζεται μόνο η επικεφαλίδα. Για να προβάλετε ξανά το περιεχόμενο, απλώς κάντε ξανά κλικ στο βέλος στα αριστερά της επικεφαλίδας.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Όταν συμπτύσσετε μια επικεφαλίδα, συμπτύσσεται μόνο το περιεχόμενο μέχρι την επόμενη επικεφαλίδα ίσης ή μικρότερης αξίας. Παρατηρήστε στην παρακάτω εικόνα ότι όλο το περιεχόμενο κάτω από την Ενότητα 1 είναι συμπτυσσόμενο μέχρι την Ενότητα 2, επειδή η Ενότητα 2 είναι στο ίδιο επίπεδο επικεφαλίδας (Κεφάλαιο 1) με την Ενότητα 1.

Όταν συμπτύξαμε την υποκεφάλαιο Α, η οποία είναι επικεφαλίδα 2, συμπτύσσει το περιεχόμενο μέχρι την Ενότητα 2, επειδή αυτό το επίπεδο επικεφαλίδας είναι μεγαλύτερο από την υπότιτλου Α. Ωστόσο, όταν συμπτύξαμε την ενότητα 1, η υποκεφαλίδα Α και το περιεχόμενο κάτω από αυτήν συμπτύχθηκε επίσης επειδή είναι μικρότερο επίπεδο επικεφαλίδας από την Ενότητα 1.

Διαφήμιση

Το Word παρέχει έναν γρήγορο τρόπο σύμπτυξης ή επέκτασης όλων των επικεφαλίδων ταυτόχρονα. Για να το κάνετε αυτό, κάντε δεξί κλικ σε οποιαδήποτε επικεφαλίδα και μετακινήστε το ποντίκι σας πάνω από το Expand/Collapse στο αναδυόμενο μενού. Στη συνέχεια, επιλέξτε Σύμπτυξη όλων των επικεφαλίδων από το υπομενού για να συμπτύξετε όλες τις επικεφαλίδες στο έγγραφό σας ή Ανάπτυξη όλων των επικεφαλίδων για να αναπτύξετε ξανά όλες τις επικεφαλίδες.

Μπορείτε επίσης να ρυθμίσετε το Word ώστε να συμπτύσσει αυτόματα ορισμένα επίπεδα επικεφαλίδων από προεπιλογή. Για να το κάνετε αυτό, βεβαιωθείτε ότι η καρτέλα Αρχική σελίδα είναι ενεργή στην κορδέλα. Εάν δεν είναι, κάντε κλικ σε αυτό για να το ενεργοποιήσετε.

Τοποθετήστε τον κέρσορα σε μια επικεφαλίδα μορφοποιημένη με το επίπεδο επικεφαλίδας που θέλετε να συμπτύξετε (όπως Επικεφαλίδα 1) και κάντε κλικ στο κουμπί του πλαισίου διαλόγου Ρυθμίσεις παραγράφου στην ενότητα Παράγραφος της καρτέλας Αρχική σελίδα.

Στην καρτέλα Εσοχές και διάστημα του παραθύρου διαλόγου Παράγραφος, επιλέξτε το πλαίσιο ελέγχου Συμπτυγμένο από προεπιλογή στα δεξιά της αναπτυσσόμενης λίστας Επίπεδο διάρθρωσης, ώστε να υπάρχει ένα σημάδι επιλογής στο πλαίσιο. Εάν δεν έχετε τον κέρσορα σε μια επικεφαλίδα, το στοιχείο Συμπτυγμένο από προεπιλογή είναι γκριζαρισμένο και δεν μπορεί να επιλεγεί.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Αυτή η αλλαγή ισχύει μόνο για την τρέχουσα επικεφαλίδα και όχι για όλες τις επικεφαλίδες στο ίδιο επίπεδο, εκτός εάν τροποποιήσετε το στυλ επικεφαλίδας για να συμπεριλάβετε αυτήν την αλλαγή.

Λάβετε υπόψη ότι μπορείτε να συμπτύξετε και να επεκτείνετε τμήματα του εγγράφου σας μόνο όταν το προβάλλετε στον υπολογιστή σας. Όταν εκτυπώνετε το έγγραφο, όλες οι επικεφαλίδες επεκτείνονται αυτόματα.

Διαφήμιση

Αυτή η δυνατότητα είναι χρήσιμη για την προβολή του εγγράφου σας ως περίγραμμα, αν και μπορείτε επίσης να χρησιμοποιήσετε το Παράθυρο πλοήγησης για να προβάλετε ένα περίγραμμα του εγγράφου σας και να μεταβείτε εύκολα σε μέρη του εγγράφου σας, καθώς και για να αναδιοργανώσετε το έγγραφό σας.

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΤΗ ΣΥΝΕΧΕΙΑ